Badania jakie należy wykonać przed pierwsza wizytą lekarską

CBC in Morfologia krwi obwodowej

Mocznik

Kreatynina

ALT/AST

Jonogram

Pakiet metaboliczny

G6PD (Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa