Prasa o zabiegach w komorze

Poniżej umieszczam informacje z prasy i filmy, które poruszają różne wątki związane z leczeniem przy pomocy tlenu:

Kliniczne aspekty hiperbarbarii tlenowej Z Oddziału Leczenia Oparzeń Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Artykuł MHLAB str2

Atrukuł PL Przestrzen tlenu

Strona z artykułami na temat Terapii Hiperbarycznej w wersji ang

Hiperbaria tlenowa a dziecięce porażenie mózgowe

Hiperbaria – Jan Pokrywka – 15.10.2013

O Terapii Hiperbarycznej

Konferencja jak tlenem leczyć rany

Nadzieja dla autyzmu

Hiperbaria tlenowa u dzieci z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym

Dziewczynka z głębokimi zaburzeniami – rewelacyjne efekty terapii HBOT

OPIS PRZYPADKU PACJENTKI LECZONEJ W CENTRUM HIPERBARII TLENOWEJ I LECZENIA RAN W BYDGOSZCZY

Oparzenia dróg oddechowych

Hiperbaria tlenowa w patologii ucha wewnętrznego fakty i mity

Obrazowanie termograficzne w tlenoterapii hiperbarycznej (HBO)

Zespół stopy cukrzycowej

Efekt tlenoterapii hiperbarycznej u chorej na ziarniniaka Wegenera – opis przypadku

Hiperbaryczna terapia tlenowa jako uzupełnienie chirurgicznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej

HBOT – Udar można leczyć nawet po wielu latach

HBO autyzm wersja ang

HBO Therapy for Autism

HBO2 and chronic fatigue syndrome

HBOT prezentacja James Biddle, MD wersja ANG

How-mild-hyperbaric-oxygen-works-and-why-it-is-good-for-our-children-with-autism-spectrum-disorders

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) Helps Depression and Anxiety and Improves Well-being

Hyperbaric oxygen therapy reduces amputation risk in chronic wounds hyperbaricstudies.com-Portable Home Hyperbaric Chambers Treat Chronic Lyme

Late Treatment of Severe Brain Injury with Hyperbaric Oxygenation

Medical Gas Researh wersja ang

Scientific reaserch on 1.3 ATA for autism report The effect of mild–pressire hyperbaric therapy on fatigue and oxidative stress

Ostra methemoglobinemia