Przeciwskazania do stosowania kroplówek witaminowych

●  Niewydolność wątroby (ALT, AST, INR) 

●  Niewydolność nerek (GFR, stężenie kreatyniny) 

●  Choroba Addisona 

●  Przewlekła niewydolność serca 

●  Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) – witamina C w dużej dawce powoduje nasilenie niedokrwistości hemolitycznej. 

●  Pacjenci stosujący digoksyną NIE mogą stosować wlewów dożylnych z wapniem (ryzyko arytmii).