Przeciwwskazania

DO TERAPII HIPERBARYCZNEJ
lp.  Przeciwwskazania względne lp. Bezwzględne – stosowanie leków
1. Zakażenie górnych dróg oddechowych 1. Doksorubicyna (adriamycyna)
2. Stany gorączkowe 2. Cisplatyna
3. Ciąża 3. Bleomycyna
4. Padaczka 4. Disulfiram,
5. Niewydolność serca 5. Octan mafenide (sulfamylon)
6. Astma oskrzelowa, rozedma płuc, POCHP
7. Przebyte operacje układu oddechowego, ucha i klatki piersiowej  lp. Przeciwwskazania Bezwzględne
8. Rozsiana choroba nowotworowa  1. Nieleczona odma opłucnowa
9. Zapalenie nerwu wzrokowego
10. Ostre schorzenia uszu
11. Wysoka temperatura
12. Rozrusznik serca
13. Nadczynność tarczycy
14. Stosowanie leków zawierających: Tyroksynę, Rezerpinę, Guanetydynę,
15. Aminofilinę, Bleomecynę
16. Choroby płuc z retencją dwutlenku węgla
17. Krwotok
18. Klaustrofobia
19. Zapalenie zatok obocznych nosa

 

Konsultacja lekarska
Osoby przybywające na terapię mogą:
  • Dokonać konsultacji lekarskiej u siebie i przyjechać na zabieg
  • Dokonać konsultacji lekarskiej po przyjeździe u wskazanego lekarza
  • Wykonać ją na własną rękę